Pora­dy spe­cja­li­sty — Przy­ciem­nia­nie szyb

Jeże­li nasze okna znaj­du­ją się na par­te­rze i nie chce­my, aby ktoś z uli­cy zaglą­dał nam do środ­ka miesz­ka­nia, to może­my zde­cy­do­wać się na okle­je­nie szyb folią imi­tu­ją­cą mro­żo­ne szkło. Jeże­li nasze okna znaj­du­ją się na par­te­rze i nie chce­my, aby ktoś z uli­cy zaglą­dał nam do środ­ka miesz­ka­nia, to może­my zde­cy­do­wać się na oklejenie…