RozmiarTapetowanie

Pora­dy spe­cja­li­sty — Rozmiar

Jak wybrać roz­miar foto­ta­pe­ty? Przed zamó­wie­niem foto­ta­pe­ty musi­my zasta­no­wić się, na jakiej powierzch­ni ma ona być nakle­jo­na. Naj­czę­ściej wybie­ra­my jed­ną ścia­nę i ona jest wykle­ja­na od sufi­tu do listwy przypodłogowej.…

Czytaj więcej